• CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC - NHÀ MÁY CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VÀ THIẾT BỊ AMECC SỐ 1

 • BRANCH OF AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
 • 0200786983-016
 • Km 35 quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, Hải Phòng
 • Dương Xuân Thái
 • 02253922786
 • 11/12/2023
 • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
 • Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC - NHÀ MÁY CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VÀ THIẾT BỊ AMECC SỐ 1 tại địa chỉ: Km 35 quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, Hải Phòng hoặc cơ quan quản lý thuế Huyện An Lão, Hải Phòng
 • Cập nhật lần cuối vào 11/12/2023
 • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng Myfonts Free

300x250

300x600

300x250-b11