• CHI NHÁNH BẮC NINH 2 - CÔNG TY TNHH SRISAWAD VIỆT NAM

 • BAC NINH 2 BRANCH - SRISAWAD VIET NAM LIMITED LIABILITY COMPANY
 • SVN - BN2
 • 2901807716-219
 • Thôn Đồng Thôn, Xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh
 • Đào Trung Chính
 • 1900633325
 • 24/03/2023
 • Hoạt động cấp tín dụng khác
 • Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CHI NHÁNH BẮC NINH 2 - CÔNG TY TNHH SRISAWAD VIỆT NAM tại địa chỉ: Thôn Đồng Thôn, Xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh hoặc cơ quan quản lý thuế Huyện Yên Phong, Bắc Ninh
 • Cập nhật lần cuối vào 24/03/2023
 • Nếu không chính xác, vui lòng click

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

Đồ Gen - Quần áo gen định hình - Gen nịt bụng

300x250

300x600

300x250-b11