• BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN DUY TIÊN

  • 0700253648-001
  • - Phường Hòa Mạc, Huyện Duy Tiên, Hà Nam
  • Trần Quốc Đạt
  • 03513550135
  • 16/07/2013
  • Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN DUY TIÊN tại địa chỉ: - Phường Hòa Mạc, Huyện Duy Tiên, Hà Nam hoặc cơ quan quản lý thuế Huyện Duy Tiên, Hà Nam
  • Thông tin cung cấp trên chỉ mang tính tham khảo. Nếu không chính xác, vui lòng click
  • Cập nhật lần cuối vào 16/07/2013

Công ty mới cập nhật

X
Fonts blog banner

Đồ Gen

300x250

Đồ Gen . VN

300x600

300x250-b11